Quad bike thefts in the area.

Hi All

 

We’ve had another QUAD bike theft on Friday from the Llanwrda area and we are likely to have more attempts. Please be aware and check your security. Can you also please report suspicious vehicles/activity so we can follow these up to make sure they are not in the area committing crime.

 

Many thanks for your help

Helen

 

Diolch / Thank you.

Helen Fender

SCC Yr Heddlu 8113 / Police CSO 8113

Heddlu Dyfed-Powys / Dyfed-Powys Police

Gorsaf Heddlu Llanymddyfri / Police Station Llandovery

Coedlan Tywi / Towy Avenue

Llanymddyfri / Llandovery

Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

SA20 0EH

 Crime prevention advice for quad bikes

The National Farmers Union 2014 data puts quad bikes as the one number item stolen in the rural community. They are portable, with little or no security and few identifiable features. New quad bikes are expensive to buy therefore stolen ones offer a good return for the thief.

The below can assist you to protect your quad bike.

• Secure and immobilise the vehicle when not in use.

• Consider fitting an immobiliser to the vehicle such as intelligent band www.intelligentband.co.uk and a tracker device.

• Lock them in secure buildings and consider using ground anchor plates and chains for extra security.

• Avoid leaving machines in open view when not in use.

• There are a number of marking kits on the market making your vehicle very identifiable and therefore less desirable to a thief. If the quad is stolen should it be recovered it can be returned to you.

Heddlu Police www.dyfed-powys.police.uk

 

 Cyngor atal trosedd ar gyfer beiciau cwad

Yn ôl data o 2014 gan Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, beiciau cwad sy’n cael eu dwyn fwyaf mewn cymunedau gwledig. Maen nhw’n gludadwy heb fawr neu ddim diogelwch, ac ychydig iawn o nodweddion adnabyddadwy. Mae beiciau cwad newydd yn ddrud i’w prynu, felly mae rhai sy’n cael eu dwyn yn cynnig elw da i’r lleidr.

Gall yr isod eich helpu i ddiogelu eich beic cwad.

• Diogelwch a llonyddwch y cerbyd pan nad yw’n cael ei ddefnyddio.

• Ystyriwch osod llonyddwr i’r cerbyd megis Intelligent Band www.intelligentband.co.uk a dyfais olrhain.

• Cadwch nhw dan glo mewn adeiladau diogel ac ystyriwch ddefnyddio cadwyni a phlatiau angor tir ar gyfer diogelwch ychwanegol.

• Peidiwch â gadael peiriannau mewn golwg pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

• Mae nifer o becynnau marcio ar y farchnad sy’n gwneud eich cerbyd yn llai adnabyddadwy, a gan hynny, yn llai deniadol ar gyfer lleidr. Os yw’r cwad yn cael ei ddwyn, gellir ei ddychwelyd atoch os yw’n cael ei adennill.

 

Heddlu Police www.dyfed-powys.police.uk

 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code