Darganfod mynyddoedd a mwy – Discovering mountains and more

Darganfod mynyddoedd a mwy – Discovering mountains and more

13 February at the Castle hotel Llandovery at 1.30 p.m.

English translation below.

Digwyddiadau Croeso Mynyddoedd Cambrian Mountains

Chwefror 2018

Rhesymau i ddod

 • Cwrdd â thim Mynyddoedd Cambrian
 • Dargafnod mwy am brosiect Dyfodol Cambrian Futures
 • Gwybodaeth am y syniad o Barc Natur Mynyddoedd Cambrian
 • Cynnig eich syniadau ar sut i wneud y gorau o Ffordd Cymru a Blwyddyn Darganfod 2019 (Hoffwn wybod sut ydych chi am elwa o Flwyddyn Y Môr hefyd)
 • Trafod creu rhwydweithu thematig gyda chefnogaeth arian y prosiect
 • Cytuno i gynorthwy i hyrwyddo Mynyddoedd Cambrian ar wefannau, cyfryngau cymdeithasol a phamphledi etc. defnyddio geiriau a logo
 • Trafod creu map Darganfod Mynyddoedd Cambrian yn barod ar gyfer 2019, i’w lawnsio yn Medi 2018.
 • Rhwydweithio gyda phobl tebyg.
 • Cwblhau arolwg pum munud
 • Dewch a’ch pamphledi a cherdyn busnes
 • Derbyn sticer Mynyddoedd Cambrian
 • Paned twym a chacen wrth gyrraedd

Os ydych yn credu’n gryf ym Mynyddoedd Cambrian ac am elwa mewn ffordd gynadaldwy o’r tirwedd, plis plis gwnewch bob ymdrech i fod yn bresennol……

Plis ebostiwch mynyddoeddcambrianmountains@gmail.com i gadarnhau eich lle cyn 02.02.2018     01974 282255

Cambrian Mountains Welcome Events

February 2018

Reasons to attend:

 • Meet your Cambrian Mountains team
 • Discover more about the Dyfodol Cambrian Futures project
 • Gain an insight in to the concept of a Cambrian Mountains Nature Park
 • Present your ideas on how to benefit from the Wales Way and the Year of Discovery 2019 (We’’d like to know how you are benefiting from the Year of the Sea too)
 • Discuss setting up themed networks with small funding pots
 • Sign up and agree to helping promote the Cambrian Mountains on websites, social media, leaflets etc. using words and logos
 • Discuss a Discover the Cambrian Mountains map ready for 2019, to be launched in September 2018.
 • Network with similar minded people
 • Complete a quick five minute survey
 • Bring along your leaflets/businesses cards
 • Receive a free Cambrian Mountains window sticker
 • Hot cuppa on arrival + cake

If you’re passionate about the Cambrian Mountains and sustainably reaping the benefits from the landscape, please please come along…..

Please email mynyddoeddcambrianmountains@gmail.com to book your place before 02.02.2018     01974 282255

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code