Côr Cyswllt Cilycwm Sponsors / Noddwyr

Noddwyr Cyngerdd Dathlu 10 Côr Cyswllt Cilycwm

Diolch arbennig i’r canlynol am eu nawdd. A special thank you to all our sponsors.

Prif noddwr     – GT & E Feeds    –   Main sponsor 

G.T. a E. Feeds, Y Tonn, Llanymddyfri                                 01550 720276

Agri Advisor, Henllan, Pumpsaint                                        01558 650381

Clee, Tompkinson & Francis, Llanymddyfri                         01550 720440

Ashmole & Co, Llanymddyfri.                                                01550 720098

Cara Wales, Mydroilyn, Ceredigion                                   01570 471516

Gwili Jones a’i Gwmni, Maesyfelin, Llambed                     01570 423777

G. Jones Agri Ltd, Gelli, Llangammarch                             01591 610278

ResQNet, Uned 14, Cross Hands                                          01269 500055

Jones TV, Preswylfa, Nantgaredig                                     01267 290372

Dalton’s ATV, Talsarn, Llambed                                           01570 470022

Alun Jones, Dancapel, Dryslwyn                                       01558 553383

Meinir Davies, FUW Insurance, Llanddeusant                   01550 740195

Swan Scaffolding, Llandovery                                            01550 720318

Deintyddfa Llanymddyfri Dental Practice                          01550 720500

Llandovery Tyres a Batteries                                               01550 720787

Evans Bros Builders, Llanwrda                                             01550 777609

Milfeddygon ProStock Vets, Llangadog                              01558 821038

Lewis Lewis & Co, Cyfreithwyr – Carys Howells a Telor Dyer  01994 231044

Dai Dyer, Ymgynghorydd Amaethyddol                               07977913637

Stephen, Gwenlais a Henry, Abergwenlais                         01550 720467

Neuadd Fawr Arms, Cilycwm                                             01550 721644

Towy Bridge Inn, Rhandirmwyn                                           01550 760370

Horman & Family, Fan Farm, Myddfai                                  01550 720285

Caffi Tudor, High Street, Llanymddyfri                             01550 720267

Llandovery Decor Centre                                                      01550 721026

Clive a Sue Davies, Tŷ Britannia, Llanymddyfri                01550 720636

P. Hardwick & Son, Agri Contractors, Goyallt                    07966255104

Teulu Theophilus, Cilycwm

Cyngor Cymuned Cilycwm

Cyngor Cymdeithas Llanfair ar y bryn

Diolch i Fanc Barclays am gyfrannu nawdd (trwy law Susan Augustus).

Thanks to Barclays Bank for supporting the event (through Susan Augustus).

Diolch i aelodau Capel Tabernacl am yr hawl i berfformio yma ac am y cydweithio wrth baratoi at y digwyddiad. Thanks to members of Tabernacl Chapel.

Diolch i Fenter Bro Dinefwr am eu cefnogaeth wrth hyrwyddo’r noswaith.

Thanks to Menter Bro Dinefwr for assistance with marketing the evening.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code