Llunie o’r Sioe…Show photos

Rhai lluniau o’r pabellsome images from the marquee.

I weld mwy o lunie……To see more images from the Show go to https://www.facebook.com/cilycwmshow/?ref=py_c

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sioe Cilycwm Show, 2019

Dydd Llun, 26ain Awst…….Monday, 26th of August, 2019

Am fanylion pellach gan gynnwys y Rhaglen……for further details including the Schedulehttps://www.facebook.com/cilycwmshow

..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Râs hwyl…./….Fun Run

Friday 23rd August from 5.30 onwards, around the tranquil lanes of Cilycwm…..

dydd gwener Awst 23, o amgylch yr ardal…..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Scenic sights in Sunny Siloh……

Diversification ideas!

Dymuniadau gorau i Huw a Katie Price………..Good wishes to the Bride & Groom
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, 2019

Perfformiad gwych gan Eleri Owen Edwards yn canu Cân y Cadeirio i T. James Jones (enillydd y Gadair). A fantastic performance to greet the Chair winner in the National Eisteddfod.

Ewch i 1 awr a 16 munud / go to 1 hour 16 min.

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p07j02dr/eisteddfod-genedlaethol-2019-seremonir-dydd-gwener

Hefyd, llongyfarchiadau i Owain Rowlands (cysylltiad agos â Chilycwm) am ddod yn drydydd yn yr Unawd 19 – 25, baritone/bas.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Llongyfarchiadau gwresog i Wyn Jones. Cap rhif 13 dros Gymru, a mwy pwysig cais yn erbyn y Saeson!

Diwrnod i gofio yn Nyffryn Tywi.

Congratulations to Wyn Jones on scoring his first try for Wales versus England in the rugby match. A great day for all in this valley.

.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

DIWRNOD HANESYDDOL YNG NGHILYCWM – A HISTORIC DAY FOR CILYCWM

DIWRNOD HANESYDDOL YNG NGHILYCWM

Ar ddydd Iau, 1af o Awst trosglwyddwyd allwedd Capel y Groes gan Ann Theophilus, ar ran ymddiriedolwyr y Capel, i Aled  Edwards yn cynrychioli ymddiriedolwyr Menter Cilycwm.  Mae’r Capel yn rodd gan aelodau’r Capel i’r gymuned, a bwriad a nod Menter Cilycwm yw ei ddatblygu yn ganolfan gymunedol.

Y rhai a oedd yn bresennol yn y trosglwyddo oedd, o’r chwith: Brian Jones, Audrey Price ac Ann Theophilus. ar ran Menter Cilycwm roedd Aled Edwards, Thelma Stenning, Sarah Herbert Jones a Dick Turner.

Fel cynt, mae’r Capel a’r ystafelloed dal ar gael i’w llogi gan grwpiau lleol.  Dylid yn awr cysylltu a Thelma Stenning i drefnu hyn – twynog@gmail.com

Dynoda hyn ddechrau ar bennod cynhyrfus yn hanes Cilycwm a Chapel y Groes.

A HISTORIC DAY FOR CILYCWM

Those present at the handover are, from the left representing the Chapel: Brian Jones, Audrey Price and Ann Theophilus. On their right representing Menter Cilycwm are:  Aled Edwards, Thelma Stenning, Sarah Herbert Jones and Dick Turner.

Today the keys to Capel y Groes were passed from Ann Theophilus, representing the chapel trustees, to Aled Edwards representing Menter Cilycwm. The Chapel freehold is a gift from the Chapel members to the community, and is now the responsibility of Menter Cilycwm, who plan to develop it as a community centre. 

As previously, the Chapel and/or it’s rooms are available for hire to local groups.  Bookings should now be made with Thelma Stenning on 01550 720346 or by email to  twynog@gmail.com

This represents an exciting new chapter in the history of Cilycwm and Capel y Groes

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Arwydd o’r Hydref / A sign of the Autumn…….


Hazelnuts being consumed by the squirrels……. do I need to get more traps!!


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tywi Valley Open Studios (Arts Trail)

Gwaith Celf yn Nyffryn Tywi

For over a week, the Arts Trail Open Studios begins – the Orange Trail in this area.

please visit – https://www.tywivalleyopenstudios.wales/trails

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Quilt Exhibition – Llandeilo

Llandeilo Patchwork and Quilters – Quilt Exhibition –

18th, 19th, 20th July 2019

Posted in Uncategorized | Leave a comment