Community Council

Cyngor Cymuned Cil-y-cwm Community Council  2013

Meetings are held every 2 months in Cil-y-cwm School (usually Third Tuesday)

Please contact the Clerk for further information.

Cynghorwyr ar y Cyngor Cymuned / on the Community Council Councillors

Y Cynghorydd / Councillor Thomas Theophilus, Tŷ  Cornel, Cil-y-cwm, Llanymddyfri SA20 0ST

Y Cynghorydd / Councillor Arwel Davies,Berrisbrook, Porth-y-rhyd, Llanwrda  SA19 8DH

Y Cynghorydd / Councillor Moira Davies, Pantbach, Cil-y-cwm, Llanymddyfri SA20 OSS

Y Cynghorydd / Councillor Aled Edwards, Home  Farm, Cil-y-cwm, Llanymddyfri, SA20 OTG

Y Cynghorydd / Councillor Ifor Williams,Benlan , Porthyrhyd, Llanwrda  SA19 8DG

Y Cynghorydd / Councillor Walter Jones, Divlyn, Cil-y-cwm, Llanymddyfri  SA20 0UA

Y Cynghorydd / Councillor Eurwyn  Lewis, Cnwcdeilog, Llanymddyfri SA20 OHE

Y Cyngorydd / Councillor Christopher John Jones , Cwrdinas, Rhandirmwyn Llanymddyfri SA20 ONT

 

Clerc y Cyngor / Clerk to the Council – Mrs Pamela Ann Jones,Maesyrhaul Cilycwm, Llanymddyfri SA20 0ST.   01550 720454  or cilycwm.cc@btinternet.com

 

 

Cynghorydd Sir / County Councillor

Y Cynghorydd / Councillor Thomas Theophilus, Tŷ  Cornel, Cil-y-cwm, Llanymddyfri SA20 0ST

Comments are closed.