Listed Building Fair – POSTPONED – to Sunday 8th March

Ffair Adeiladau Rhestredig – wedi’i gohirio tan ddydd Sul, 8 Mawrth

Gohirwyd Ffair Adeiladau Rhestredig oherwydd y rhagolygon tywydd erchyll ddydd Sul. Y dyddiad newydd yw dydd Sul, 8 Mawrth. Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad hwn yn debyg iawn, os nad yr un peth.

Ni fydd angen i chi ailarchebu eich tocynnau ar gyfer y dyddiad newydd, ond byddwn yn cysylltu â chi eto yn agosach at yr amser er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Mae Canolfan Tywi wedi cynllunio rhaglen o gyrsiau i gynorthwyo perchnogion a gofalwyr adeiladau rhestredig, ac roeddem yn mynd i lansio’r rhain yn y Ffair. Mae’r un cyntaf o’r rhain, sef ‘Caniatâd Adeilad Rhestredig: gwneud cais’, ddydd Gwener, 28 Chwefror, ac mae bellach yn digwydd cyn dyddiad y ffair, sef dydd Sul, 8 Mawrth. 

Listed Building Fair – postponed to Sunday 8th March

Due to the hideous weather forecast for Sunday we are postponing the Listed Building Fair.  The new date will be Sunday 8th March.  We hope that the event will be very similar, if not the same.

There will be no need to rebook your tickets for the new date – but we will contact you again nearer the time with any updates.

The Tywi Centre have planned a programme of courses to support owners and custodians of listed buildings – and we were going to launch these at the Fair.  The first of these – ‘Listed Building Consent: making an application’ – is on Friday 28thFebruary and now falls before the date of the Fair on Sunday 8th March.  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code