Ffair Adeiladau Rhestredig – Listed Building Fair

(English below.)

Ty Newton, Parc Dinefwr, Llandeilo
Dydd Sul 9fed Chwefror 2020

9:30am – 5:00pm

Ymunwch â ni yn y digwyddiad diddorol hwn, sy’n rhad ac am ddim ac yn cael ei drefnu gan Dîm Treftadaeth Adeiledig Sir Gaerfyrddin ar gyfer unrhyw un â diddordeb mewn adeiladau hen a rhestredig. 

At Newton House, Dinefwr Park, Llandeilo

Sunday 9th February 2020

9:30am – 5.00pm

Join us at this free and informative event brought to you by Carmarthenshire’s Built Heritage Team for anyone with an interest in old and listed buildings.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code