Cronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Prynhawn da

Hoffwn eich hysbysu bod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Dafydd Llywelyn, yn lansio ei raglen gyllid lle mae grantiau o rhwng £5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws yr Heddlu. 

Mae’r Comisiynydd yn gwahodd ceisiadau oddi wrth sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal â’r sectorau cyhoeddus a phreifat, ar gyfer prosiectau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch a diogelwch cymunedau lleol ac mae hefyd yn annog sefydliadau i weithio ar y cyd ar hyn.  

Byddwn yn ddiolchgar iawn o gael eich cefnogaeth i hyrwyddo’r cyfle hwn ar y cyfryngau cymdeithasol ac o fewn y cymunedau lleol yr ydych yn eu gwasanaethu.  Os ydych yn gwybod am unrhyw grwpiau a fyddai’n elwa o’r cyllid hwn, rhowch wybod iddynt amdanynt.  

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw’r 24ain o Fai 2019.  

I gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cliciwch yma:

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-comisiynydd/ariannu-cymunedol-y-comisiynydd/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code