CAPEL Y GROES – MENTER CILYCWM

CAPEL Y GROES – MENTER CILYCWM

Mae’r bwriad o ddatblygu Capel y Groes yn adnodd cymunedol yn mynd i dderbyn hwb mawr yn yr wythnosau nesaf.

Yn unol a chyfarwyddyd unfrydol y cyfarfod cyhoeddus diwethaf i fwrw ymlaen i ddatblygu’r prosiect, erbyn hyn, mae’r Fenter wedi derbyn ffrydiau ariannu gogyfer ag Astudiaeth Hyfywedd Prosiect sydd i ddechrau yn awr.  Yn ogystal, er fod y broses cyfreithiol wedi bod yn rhwystredig, mae ymddiriedolwyr Capel y Groes ar drothwy’r cyfnod lle y byddant yn gallu trosglwyddo y Capel i ofal y gymuned.

Mae’r Fenter yn hyderus y gwelwn fersiwn ddrafft o’r Astudiaeth Hyfywedd Prosiect yn gynnar yn y flwyddyn

The intention to develop a Village Hall at Capel y Groes will take a great stride forward in the coming weeks.

In accordance with the unanimous wishes of the last Public Meeting to pursue the project, Menter have secured funding for a Project Viability Study which is now being conducted by a heritage consultant.  And, although the legal processes have been frustratingly slow, Capel y Groes trustees have now reached an advanced stage in the process that will enable them to donate the building to the community.

We hope to receive a draft report of the Project Viability Study early in the new year, and we will then arrange a public meeting for everyone to discuss the findings of the Study.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to CAPEL Y GROES – MENTER CILYCWM

  1. Jane Evans says:

    Well done!

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code