Marwolaeth / Obituary

Rachel Doris Price

Hunodd yn dawel ar ddydd Mercher 7fed, Tachwedd, 2018 yng Nghartref Caeglas. Doris o Derwendeg Hall, Llanymddyfri a gynt o Goleugoed. Priod hoff y diweddar Bill, mam annwyl Audrey a’r diweddar Iorwerth a mamgu a hen famgu cariadus. Angladd Dydd Sadwrn, Tachwedd 17eg, 2018. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Goffa William Williams Pantycelyn, Llanymddyfri am 12 o’r gloch. Cleddir hollol breifat. Blodau’r teulu yn unig, rhoddion os dymunir, tuag at Cymorth Cristnogol, trwy law Clive a Sue Davies a’r Meibion. Cyfarwyddwyr Angladdau IC a SM Davies, Ty Britannia, Llanymddyfri, SA20 0DD. Ffon 01550 720636.

*************************************************************

Rachel Doris Price

Peacefully on Wednesday, November 7th, 2018 at Caeglas Care Home. Doris of Derwendeg Hall, Llandovery and formerly of Goleugoed. Beloved wife of the late Bill, much loved mother of Audrey and the late Iorwerth and a loving grandmother and great grandmother. Funeral Saturday, November 17th, 2018. Public service at William Williams Pantycelyn Memorial Chapel, Llandovery at 12 noon, followed by a private interment. Family flowers only, donations in lieu, if so desired, to Christian Aid C/O Clive and Sue Davies and Sons of IC and SM Davies Funeral Directors, Britannia House, Llandovery, SA20 0DD. Tel 01550 720636.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code