Upper Tywi valley forest industry drop-in

Sesiwn galw heibio diwydiant coedwigaeth dyffryn Tywi Uchaf

Upper Tywi valley forest industry drop-in

The Royal Oak, Rhandirmwyn 9 Mai 2018 9th May 2018

2.00pm – 7.00pm

Lluniaeth am ddim Free refreshments

Fe’ch gwahoddir i’r cyfarfod ymgysylltu cymunedol hwn i ddysgu am yr hyn yr ydym yn ei wneud mewn ffordd anffurfiol. Bydd cynrychiolwyr o’r diwydiant coedwigaeth ar gael i ateb cwestiynau’n ymwneud â materion fel cynllunio coedwigoedd, cludo pren, cadwraeth a defnydd tir. Byddwch yn cael eich gwahodd i roi eich enw a’ch cyfeiriad inni fel y gallwn anfon cylchlythyr atoch yn crynhoi canlyniadau’r digwyddiad.

You are invited to this community engagement meeting, to learn about what we are doing in an informal way. Representatives from the forest industry will be available to answer questions on issues such as forest planning, timber haulage, conservation and land use. You will be invited to provide us with your name and address so we can send you a newsletter summarising the outcomes of the event.

 

     

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code