Public Meeting at Pumpsaint, Pumsaint on Tuesday 24th April 2018

Rwy’n eich e-bostio ar ran y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyda gwahoddiad i chi fynychu cyfarfod cyhoeddus sydd wedi cael ei threfnu yn eich ardal gan swyddfa’r Comisiynydd.

 

Mae’r cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Neuadd Y Coroniad, Pumsaint ar 24ain o Ebrill 2018.  Bydd y cyfarfod yn cychwyn am 7 o’r gloch gyda lluniaeth ysgafn ar gael.

 

Mi fydd y Prif Gwnstabl yn mynychu’r cyfarfod hefyd.

 

Mi fydd y cyfarfod yn un anffurfiol ac yn gyfle i’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl i ymgysylltu’n bositif gyda’ch cymuned ac yn rhoi cyfle i chi ddysgu am eu gwaith, beth fydd eu blaenoriaethau dros y misoedd nesaf, yn gyfle i’r cyhoedd i ofyn cwestiynau ac i leisio eich barn am rhai problemau lleol.  

 

Rwyf yn eich annog i fynychu’r cyfarfod er mwyn i’r Comisiynydd i gwrdd â chi

 

Medrwch rannu’r atodiadau uchod gyda theulu, ffrindiau a chyd-weithwyr.

 

Rydym yn croesawu’r defnydd o’r Gymraeg yn ystod y cyfarfod.  Os ydych chi’n dymuno cymryd rhan yn Gymraeg, a fyddech mor garedig a rhoi gwybod i ni  erbyn dydd Mercher 11eg o Ebrill 2018 fel ein bod ni’n medru trefnu cyfieithydd addas.

 

Yn gywir

 

 ****

A Public meeting is taking place at Coronation Hall, Pumsaint on the Tuesday 24th April 2018.  The meeting will commence at 7pm with refreshments available.

 

The Chief Constable for Dyfed-Powys Police will also be in attendance at the public meeting.

 

The public meeting will be an informal opportunity for the Commissioner and the Chief Constable to engage positively with the community and will allow the public to learn a bit about their roles within the organisation, what their key focus over the coming months will be, the public can ask questions and voice their concerns of local issues.

 

I would encourage you to come along to the meeting, it would be great to meet with you.

 

Please feel free to share the attached flyers amongst friends, family and colleagues.

 

We welcome you to use the Welsh Language during the meeting, if you wish to do so then please let us know no later than Wednesday 11th April 2018 in order for us to arrange a suitable translator.

 

Kind regards

 

 

Alison Davies  (Dwi’n siarad Cymraeg)

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol / Community Engagement Officer

 

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu / Office for the Police and Crime Commissioner

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code