NOSON O ADLONIANT TALENTOG CYMRAEG – AN EVENING OF WELSH MUSICAL TALENT

DEWCH A’CH FFRINDIAU YN LLU I FWYNHAU NOSON O ADLONIANT TALENTOG CYMRAEG AR NOS SADWRN 3ydd o FAWRTH 2018 YN LLANYMDDYFRI !!!

COME FRIENDS TO ENJOY AN EVENING OF WELSH MUSICAL TALENT AND CULTURE AT LLANDOVERY on 3rd MARCH 2018 !!! 


NEUADD PANTYCELYN, LLANYMDDYFRI
NOS SADWRN MAWRTH 3ydd 2018
7.00 P.M.
MYNEDIAD £8.00 / RAFFL
TOCYNNAU AR GAEL CYSYLLTWCH
HANDEL DAVIES 07775 189098
DAI DYER 07977 913637
EMLYN MORGAN 01550 720484

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code