Llew Jones

Bu farw Llew Jones M.B.E., gynt o Clunmawr , un o sylfaenwyr Undeb Amaethwyr Cymru.

Angladd yn Nhynewydd, dydd Gwener, Awst 4, am 1 o’r gloch.

Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf i’r teulu.

We note the death of Llew Jones M.B.E., formerly of Clunmawr, one of the founder members of the Farmers Union of Wales.

The funeral will be held in Tynewydd on Friday, August 4th at 1pm.

We extend our deepest sympathy to his family.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Llew Jones

  1. Teulu Dolaugwyn a Rhydygarnedd Tywyn says:

    Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf at deulu Clunmawr yn eu profedigaeth.

  2. Marguerite Morgan says:

    Condolences to Llew Jones family from Mags Morgan, ex Bryn Deri, Dau n Miriams daughter.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code