Category Archives: Uncategorized

Cefnogwch e-Ddeiseb – Please support this e-Petition to bring a new memorial to Llandovery

Cefnogwch e-Ddeiseb:- Galwn ar Lywodraeth Cymru i gydnabod a choffáu tri chan mlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn eleni https://www.assembly.wales/cy/gethome/e-petitions/Pages/petitiondetail.aspx?PetitionID=1225 Please support this e-Petition:- We call on the Welsh Government to recognize and commemorate the three hundredth anniversary of the birth … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quads Bikes – message from PCSO Helen Fender

There has been an increase in Quad Bike thefts. The National Farmers Union 2014 data puts quad bikes as the one number item stolen in the rural community. They are portable, with little or no security and few identifiable features. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Survey of nest boxes in the Community Park

Dick Turner has sent in the results of a survey of the nesting boxes in the Community Park. Survey of nest boxes in the Community Park: 1 Small hole type – Occupied, Moss plus feathers in a ball, Lid needs securing … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Llew Jones

Bu farw Llew Jones M.B.E., gynt o Clunmawr , un o sylfaenwyr Undeb Amaethwyr Cymru. Angladd yn Nhynewydd, dydd Gwener, Awst 4, am 1 o’r gloch. Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf i’r teulu. We note the death of Llew Jones M.B.E., … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Mid Wales Red Squirrel Partnership Newsletter

The Mid Wales Red Squirrel Partnership (MWRSP) was established in 2002. The Partnership aims to expand and protect the unique population of red squirrels in mid Wales; one of only three significant red squirrel populations in the whole of Wales. In the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dathlu, 300 mlynedd geni – William Williams, Pantycelyn – 300 years Celebration

Dathlu, 300 mlynedd geni William Williams, Pantycelyn. Cymanfa Ganu, 6yh – Dydd Sul, 16/7/2017, Capel Tabernacl, Llanymddyfri. A celebration, 300 years since the birth of William Williams, Pantycelyn. Singing Festival, 6pm – Sunday, 16/7/2017 in Taberncle Chapel, Llandovery. Croeso i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mid & West Wales Fire & Rescue Safety Message

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Community Council Minutes 16th May 2017

The Community Council Minutes for 16th May 2017 are now available. Please Click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Party in the Park – July 15th

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amended Community Council Agenda

CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL AGENDA Cynhelir Cyfarfod ar Nos Fawrth 4 ydd o Fis Gorffennaf , 2017 yn Festri, Capel y Groes, Cilycwm am 7.30 y.h. Cyflwyniadau – Heddlu ; 1.Ymddiheuriadau a Datganiadau o fudd 2. Cofnodion 3. Materion … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment