Author Archives: Dafydd

Twm Siôn Cati

Agoriad swyddogol Hysbysfwrdd a mynegbyst Twm Siôn Cati gan ein Aelod Seneddol lleol Jonathan Edwards. Official opening of the Twm Siôn Cati Information board and signposted walking route by our local MP, Jonathan Edwards. Dydd Gwener 22 o Fawrth 2019 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gwanwyn / Start of Spring??

Penbyliaid yn dechrau’r daith. The circle of life begins again.  A possible start to Spring. Any other signs of Spring in Cilycwm?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tywydd oer iawn / Very Cold weather…….

  Bwydwch yr Adar  /  Feed the Birds     ( and the POSTMAN !! )

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Gwastraff / Waste Amnesty – Llandovery Mart 19/1/2019

  Llandovery Mart Most household waste can be taken along to a waste and tyre amnesty – including unwanted furniture, carpets, mattresses, electrical items such as fridge-freezers and televisions.  Garden waste accepted. A maximum of four domestic tyres can also … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Llongyfarchiadau / Congratulations to Aled Jones-Davies

  Llongyfarchiadau i Aled ar ennill anrhydedd arbennig. Aled Jones-Davies from Carmarthen has been named Community Coach of the Year for the Wales Sport Awards 2018. He has strong family connections with Cilycwm and also played an important part in … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyngor Cymuned Cilycwm Community Council

  Hysbyseb Swydd  /  Job Vacancy CLERC  a  SWYDDOG CYLLID     /   CLERK and FINANCIAL OFFICER Swydd Rhan Amser  /  Part Time Job Am fwy o wybodaeth, plis cysylltwch â  /  for further information, please contact:- Aled Edwards – by … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Marwolaeth / Obituary

Rachel Doris Price Hunodd yn dawel ar ddydd Mercher 7fed, Tachwedd, 2018 yng Nghartref Caeglas. Doris o Derwendeg Hall, Llanymddyfri a gynt o Goleugoed. Priod hoff y diweddar Bill, mam annwyl Audrey a’r diweddar Iorwerth a mamgu a hen famgu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mr Chris Robertson is on the Telly!!

  Our own Cilycwm website supremo – Chris Robertson will be appearing on the following show this week. The show is called The Great Model Railway Challenge. It is on Channel Five on Friday at 8.00.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pleidleisiwch dros y dderwen / Vote for Pwllpriddog oak

I bleidleisio, ewch i’r linc ar waelod  –  To Vote, go to the link at the bottom Pwllpriddog Oak, Rhandirmwyn, Blaenau Tywi Coeden Gymreig y Flwyddyn, 2018  /  Woodland Trust – Tree of the Year, 2018 Standing in a hedgerow … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Cwrdd Diolchgarwch / Harvest Thanksgiving

  Dyma rai o wasanaethau’r ardal  /  These are some of the services in the area. Eglwys Cilycwm Church 19/9/2018 – Ven. Dorrien Davies – 7pm Capel Bwlchyrhiw, Rhandirmwyn 28/9/2018 – Parch Judith Morris – 6.30pm Capel Soar, Tynewydd, Cilycwm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment