Author Archives: Dafydd

Pleidleisiwch dros y dderwen / Vote for Pwllpriddog oak

I bleidleisio, ewch i’r linc ar waelod  –  To Vote, go to the link at the bottom Pwllpriddog Oak, Rhandirmwyn, Blaenau Tywi Coeden Gymreig y Flwyddyn, 2018  /  Woodland Trust – Tree of the Year, 2018 Standing in a hedgerow … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Cwrdd Diolchgarwch / Harvest Thanksgiving

  Dyma rai o wasanaethau’r ardal  /  These are some of the services in the area. Eglwys Cilycwm Church 19/9/2018 – Ven. Dorrien Davies – 7pm Capel Bwlchyrhiw, Rhandirmwyn 28/9/2018 – Parch Judith Morris – 6.30pm Capel Soar, Tynewydd, Cilycwm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Waste Amnesty – This Saturday – 15/9/2018 – Dydd Sadwrn yma

Llandovery Mart Most household waste can be taken along to a waste and tyre amnesty – including unwanted furniture, carpets, mattresses, electrical items such as fridge-freezers and televisions.  Garden waste accepted. A maximum of four domestic tyres can also be … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Côr Cyswllt Cilycwm – Ambiwlans Awyr – £4000 – Air Ambulance

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Helfa Tywi a Chothi / Tywi and Cothi Hunt

  Helfa Tywi a Chothi – taith ceffyl i’r mynydd – dydd Sul. Tywi and Cothi Hunt – annual horse outing onto Mynydd Mallaen mountain, beginning 10.30 from Llysnewydd, Cilycwm on Sunday morning 5/8/2018.    

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Atgofion ddoe (1983) / Rhandirmwyn (1983), a rare glimpse of the past

  Cefn Gwlad tua 1983 – Dan Theophilus, Galltyrerw , Rhandirmwyn.  2 episodes of Cefn Gwlad. copiwch neu cliciwch ar y linc  / copy or click on the link http://www.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=37834199 Hen grefftau    /   Crafts and traditions from the last … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gritfest cycling event in Glangwenlais 23rd June, 2018

  Y Penwythnos yma yng Nglangwenlais  /  This weekend in Glangwenlais. Two day off road cycling event HOME

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gwastraff cartref / Household waste 23/6/2018

  Llandovery Mart – recycling of some household waste.  Saturday, 23/6/2018.  8am till 12 noon.  Hopefully link will work for extra information. Mart Llandyfri – ail gylchu rhai eitemau o wastraff cartref.  Dydd Sadwrn, 23/6/2018 https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/recycling-bins-and-litter/waste-amnesties/amnesties/llandovery-mart/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cymanfa Ganu (nos Sul yma) / Singing Festival (this Sunday evening)

Cymanfa Ganu – 3/6/2018 – Capel Soar, Tynewydd .     7.30.    Singing Festival. Eitemau gan aelodau CFfI Sir Gâr.     /     Items by Carms. YFC members. Casgliad at Cymdeithas CGD ac Ysbyty Llandyfri   /  A collection towards CGD … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dewch i’r Bore Coffi / Coffee Morning, Saturday 2nd of June in Tÿ Jarman

Bore Coffi dydd Sadwrn yr ail o Fehefin yn Tÿ Jarman Coffee Morning in Tÿ Jarman, 2/6/2018   – please click on the link    Mair and Tegwyn’s coffee morning      

Posted in Uncategorized | Leave a comment