Author Archives: Dafydd

Llongyfarchiadau / Congratulations to Aled Jones-Davies

  Llongyfarchiadau i Aled ar ennill anrhydedd arbennig. Aled Jones-Davies from Carmarthen has been named Community Coach of the Year for the Wales Sport Awards 2018. He has strong family connections with Cilycwm and also played an important part in … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyngor Cymuned Cilycwm Community Council

  Hysbyseb Swydd  /  Job Vacancy CLERC  a  SWYDDOG CYLLID     /   CLERK and FINANCIAL OFFICER Swydd Rhan Amser  /  Part Time Job Am fwy o wybodaeth, plis cysylltwch â  /  for further information, please contact:- Aled Edwards – by … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Marwolaeth / Obituary

Rachel Doris Price Hunodd yn dawel ar ddydd Mercher 7fed, Tachwedd, 2018 yng Nghartref Caeglas. Doris o Derwendeg Hall, Llanymddyfri a gynt o Goleugoed. Priod hoff y diweddar Bill, mam annwyl Audrey a’r diweddar Iorwerth a mamgu a hen famgu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mr Chris Robertson is on the Telly!!

  Our own Cilycwm website supremo – Chris Robertson will be appearing on the following show this week. The show is called The Great Model Railway Challenge. It is on Channel Five on Friday at 8.00.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pleidleisiwch dros y dderwen / Vote for Pwllpriddog oak

I bleidleisio, ewch i’r linc ar waelod  –  To Vote, go to the link at the bottom Pwllpriddog Oak, Rhandirmwyn, Blaenau Tywi Coeden Gymreig y Flwyddyn, 2018  /  Woodland Trust – Tree of the Year, 2018 Standing in a hedgerow … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Cwrdd Diolchgarwch / Harvest Thanksgiving

  Dyma rai o wasanaethau’r ardal  /  These are some of the services in the area. Eglwys Cilycwm Church 19/9/2018 – Ven. Dorrien Davies – 7pm Capel Bwlchyrhiw, Rhandirmwyn 28/9/2018 – Parch Judith Morris – 6.30pm Capel Soar, Tynewydd, Cilycwm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Waste Amnesty – This Saturday – 15/9/2018 – Dydd Sadwrn yma

Llandovery Mart Most household waste can be taken along to a waste and tyre amnesty – including unwanted furniture, carpets, mattresses, electrical items such as fridge-freezers and televisions.  Garden waste accepted. A maximum of four domestic tyres can also be … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Côr Cyswllt Cilycwm – Ambiwlans Awyr – £4000 – Air Ambulance

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Helfa Tywi a Chothi / Tywi and Cothi Hunt

  Helfa Tywi a Chothi – taith ceffyl i’r mynydd – dydd Sul. Tywi and Cothi Hunt – annual horse outing onto Mynydd Mallaen mountain, beginning 10.30 from Llysnewydd, Cilycwm on Sunday morning 5/8/2018.    

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Atgofion ddoe (1983) / Rhandirmwyn (1983), a rare glimpse of the past

  Cefn Gwlad tua 1983 – Dan Theophilus, Galltyrerw , Rhandirmwyn.  2 episodes of Cefn Gwlad. copiwch neu cliciwch ar y linc  / copy or click on the link http://www.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=37834199 Hen grefftau    /   Crafts and traditions from the last … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment