Author Archives: Dafydd

R.A.B.I – the Royal Agricultural Benevolent Institution

39 teams took part to raise funds in a quiz throughout Carmarthenshire arranged by the local RABI committee, which resulted in the sum of £2,429. The local team from Côr Cyswllt came joint first, but lost in the tie breaker … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hanes Blaenau Tywi History

. Cyfarfod i edrych ar syniadau i gofnodu ymhellach hanes ym Mlaenau Tywi. Croeso cynnes i bawb. Neuadd Arms, Cilycwm nos Fercher 4/12/2019 am 7.30. A meeting to discuss suggestions to further record the history of Blaenau Tywi (Parishes of … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eddie Morgan a Sam Jones, Llysnewydd

Arhydedd arbennig i Eddie Morgan, Llysnewydd, Cilycwm o feirniadu y gwartheg yn y Prif Gylch yn y Ffair Aeaf Cymraeg, 2019. Hefyd yn cyfrannu i’r sylwebaeth mae Sam Jones o bentref Cilycwm A great honour bestowed on Eddie Morgan from … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Cymanfa Fodern…..Singing Festival

Eglwys Cilycwm Church, 3/11/2019 i ddechrau…starting 7pm Mynediad …..Entry £5, Plant – am ddim….Children – free

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yokohama, Japan. 9.00am – 27/10/2019….we want WYN to WIN

********************** Pob lwc Wyn gyda’r gem yn erbyn De Affrica.  Byw y freuddwyd, ac wedi cyflawnu camp anhygoel.  Ymlaen! Good luck to Wyn Jones against South Africa.  Everyone else can only dream of playing for Wales, but Wyn is No … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dechrau Canu….. Filming for the Welsh ‘Songs of Praise’

….. Recordiwyd Dechrau Canu, Dechrau Canmol o Gapel y Croes, Cilycwm ar nos Lun, y 7fed o Hydref, 2019. Diolch i Aled Edwards am arwain ac i Elaine Robins am cyfeilio, ac i bawb a wnaeth cefnogi y noswaith. The … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Lleol i Flaenau Tywi…Local to this area.

Interesting notes on new hydro project – please follow the link….. ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ailgylchu…..Recycling

Mart Llanymddyfri // Llandovery Mart 5/10/2019 8am – 12 Amnestau gwastraff…..Waste amnesty Most household waste can be taken along to a waste and tyre amnesty – including unwanted furniture, carpets, mattresses, electrical items such as fridge-freezers and televisions. A maximum … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TOYOTA, JAPAN. 11.15am. 23/09/2019…Wales v Georgia

mae angen WYN yn y rhes flaen……mae angen WIN ar Gymru!! POB LWC WYN JONES.…….GOOD LUCK WYN JONES .

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dechrau Canu, Dechrau Canmol…….An evening of Hymn Singing

S4C will be recording the evening. Nos Lun, Hydref 7fed .…….Monday 7th October Drysau’n agor 6.30y.h Cychwyn am 7.00 y.h Capel Y Groes, Cilycwm …….Doors open, 6.30pm, to start at 7pm in Capel y Groes, Cilycwm Arweinydd – Aled Edwards, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment